Integritetspolicy
Industriprodukter som personuppgiftsansvarig värnar om din personliga integritet. Syftet med denna policy är att informera om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Policyn gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med kundförfrågningar, beställningar och köp som görs hos oss samt för kontaktpersoner hos leverantörer.

Personuppgifter som behandlas
Vi behandlar personuppgifter som du har uppgett till oss när du gör en förfrågan eller ett köp. Vi behandlar så få personuppgifter som möjligt och är särskilt restriktiva kring känsliga personuppgifter. Industriprodukter gör främst affärer med andra företag, vilket ger oss ett mycket litet behov av personliga uppgifter från kunder och leverantörer. Exempel på personuppgifter som vi behandlar är namn, företagsnamn, kontaktuppgifter till företaget såsom telefonnummer och e-postadress.

Rättslig grund
Industriprodukter behandlar personuppgifter utifrån tillämplig lagstiftning, främst för att fullfölja våra avtal och åtaganden mot kunder, leverantörer och myndigheter samt när vi har ett legitimt och berättigat intresse. Personuppgifter om våra kunder används för att säkerställa god service i leveranser, uppföljning och information men även för viss marknadsföring. Alla har rätt att motsätta sig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter lämnar vi information om detta och hur man kan motsätta sig det. Personuppgifter angående våra leverantörer används främst för inköp och prisförfrågningar.

I huvudsak behandlas personuppgifter internt inom Industriprodukter men viss information behandlas av externa parter (s k personuppgiftsbiträden). Detta gäller t ex system för fakturering och för dessa har vi sekretessavtal som reglerar behandlingen.

Lagring av personuppgifter
Industriprodukter sparar personuppgifter så kort tid som möjligt, men så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden eller så länge som krävs enligt lagstadgade lagringstider.
Personuppgifter lagras i vårt affärssystem och kontaktlistor. Lagring sker både digitalt och i pappersformat. Industriprodukter har rutiner för hantering av personuppgifter som säkerställer att endast de som har behov av att hantera uppgifterna har tillgång till dem samt att lagring sker på ett säkert sätt.

Frågor och klagomål
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagras om dig och att korrigera uppgifter som är felaktiga. Du kan även få dina uppgifter raderade om det inte finns rättsliga skäl som hindrar Industriprodukter från detta, t ex genom bokföringslagen. Du har även möjlighet att utöva din rätt till dataportabilitet, dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) eller att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Frågor kring Industriprodukters behandling av personuppgifter hänvisas till: info@ip-industriprodukter.com.

Du har även rätt att lämna klagomål på Industriprodukters personuppgiftshantering till Datainspektionen.
Senaste uppdatering 2018-03-01

Stäng rutan

Denna sida använder cookies.

Cookies används för att föra användarstatistik över sidan genom bl.a Google analytics.

Information om vilka cookies vi använder

Detta godkännande går att återkalla när som helst.

Funktionella cookies

  • Dessa cookies lagrar ingen personlig information.
  • gdpr_cookies_message

    Denna cookie är angiven om du har godkänt cookies.

Google analytics

  • Ej godkänd
    Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda Google analytics.
  • Google analytics använder cookies för att samla användarstatistik.
Cookies / Kakor
error: Vi tillåter inte kopiering av våra bilder.