Tjänster

Vad vi gör

VATTENSKÄRNING

Vattenskärning är en skärmetod för att figurskära olika material med en vattenstråle på cirka 4000 bar. Med en stråle av rent vatten kan man skära mjuka material så som till exempel gummi & plast. Detta kallas renvattenskärning.

Skäreffekten i strålen kan ökas genom att vattnet blandas med abrasivmedel (sand) vilket ger en slipande effekt åt strålen. Detta kallas abrasiv vattenskärning, på engelska abrasive waterjet (AWJ).

Med abrasiv vattenskärning kan man bearbeta i princip alla material, exempelvis rostfritt stål, titan, keramik, kompositmaterial och granit. Vattenskärning har många användningsområden. Det är bland annat lämpat för den som behöver figurskurna delar till maskiner, lego, skyltar mm. i olika material och mängder.

Vattenskurna delar behöver oftast ingen efterbehandling. Man spar därför både tid och pengar.

Slangtillverkning (PVC)

Vår slangtillverkning består i huvudsak av ett antal olika varianter av tryckluftsslang, vattenslang och livsmedelsklassade slangar för t. ex dricksvatten i båtar, husvagnar, etc. Vi tillverkar också oarmerade slangar till applikationer där inga höga tryck används.

De slangar vi tillverkar är uteslutande av PVC, som har ett brett användningsområde och passar utmärkt ihop med luft, vatten, livsmedel, olja och en mängd kemikalier.

PVC är en ”termoplast” vilket innebär att materialet inte har några härdande tillsatser och därför inte genomgår vulkanisering. Materialet värms till flytande form, bearbetas till önskat utseende och kyls ned för att återgå till fast form. Denna process kan göras om ett stort antal gånger utan att materialet förlorar sina egenskaper.

I grunden är PVC ett hårt material och tillsatser av olika mjukgörare (Ftalater) behövs för att få fram önskad hårdhet. Det finns en mängd olika mjukgörare, varav några är skadliga både för hälsan och miljön. Industriprodukter i Örebro AB använder enbart utprovade och godkända mjukgörare som bedöms vara ofarliga och är noga utvalda av den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH.

När vi tillverkar slang använder vi oss av en teknik som kallas extrudering, vilket innebär att vi trycker ut varm PVC i flytande form ur ett verktyg. För vår del trycker vi ut materialet i form av ett rör. PVC-röret kyls snabbt ner till fast form och runt röret läggs en armering av polyestertrådar. För att skydda armering från yttre påverkan beläggs det armerade röret med ytterligare ett lager PVC.

Vid lite större volymer kan vi anpassa längder, färger, godstjocklek och storlek efter era önskemål och vi erbjuder även montering av kopplingar.

Montering/Kundanpassning

Förutom att enbart sälja slang på löpmeter har vi också möjlighet att montera och anpassa slangen till färdig produkt. På t. ex tryckluftsslang monterar vi tryckluftskopplingar med slangklämmor eller genom pressning. Vi monterar nästan dagligen kamlock-kopplingar och klo-kopplingar på våra slangar och vi anpassar längder enligt våra kunders önskemål.

I vår egen tillverkning av PVC slang kan vi laborera med tjocklekar, armering, färger och tillverka kundspecifika produkter i lite större volymer.

Vi kapar vår gummiduk och gummimattor till önskad längd och bredd, med eller utan självhäftande tejp och i vår skärmaskin producerar vi olika typer av packningar, stänkskydd och andra kundspecifika detaljer.

Kontakta oss med dina funderingar